EESTI FINANTS- JA MAKSUTARISTU

Eesti arenenud pangataristu on esindatud mitme Skandinaavia pangaga nagu Swedbank, SEB,
Danske Bank ja Luminor.

Swedbank

SEB

Danske Bank

Luminor

ETTEVÕTETE MAKSUSTAMINE

Eesti panga andmetel moodustas 2016. aasta lõpu
seisuga välisinvesteeringute maht.

0%

Tulumaks

20% - Venemaa
17% - Singapur
15% - Saksamaa

INVESTEERINGUD

Eesti seadusandlusest puudub tulumaksu mõiste, kuid on olemas selline mõiste nagu kasumi jaotamise maksustamine, mida rakendatakse ainult dividendide ja muude tuludest teostatavate väljamaksete korral.

200 mln €

Investeeringut

18 mlrd € - Venemaa


 

EESTI MAJANDUSKESKKOND

Konkurentsivõimet hinnatakse muuhulgas maksusüsteemi lihtsuse, bürokraatia ja korruptsiooni taseme alusel. Seda hindab Ülemaailmne Majandusfoorum.

EESTI ON 1. KOHAL MAAILMAS:

Maksusüsteemi konkurentsivõime edetabelis (OECD)

Eestis on kõige kõrgem kirjaoskajate protsent maailmas 99,8%

Korruptsiooni ja maksusüsteemi lihtsuse seisukohast (Audiitoribüroo PwC uuringu tulemuste alusel)


 

LÄTI KONKURENTSIVÕIME

MAJANDUSVABADUSE
INDEKS 2018.a

The Index of Freedom

28. KOHT

LÄTI

2. KOHT - Singapur
25. KOHT -  Saksamaa
107. KOHT - Venemaa

IGA-AASTANE MAAILMAPANGA
ETTEKANNE 2018

Doing Business Report

19. KOHT

LÄTI

2. KOHT - Singapur
20. KOHT -  Saksamaa
35. KOHT - Venemaa

GLOBAALNE KONKURENTSIVÕIME
EDETABEL 2018

World Economic Forum

54. KOHT

LÄTI

23. KOHT - Singapur
5. KOHT -  Saksamaa
43. KOHT - Venemaa


 

LEEDU KONKURENTSIVÕIME

MAJANDUSVABADUSE
INDEKS 2018.a

The Index of Freedom

19. KOHT

LEEDU

2. KOHT - Singapur
25. KOHT -  Saksamaa
107. KOHT - Venemaa

IGA-AASTANE MAAILMAPANGA
ETTEKANNE 2018

Doing Business Report

16. KOHT

LEEDU

2. KOHT - Singapur
20. KOHT -  Saksamaa
35. KOHT - Venemaa

GLOBAALNE KONKURENTSIVÕIME
EDETABEL 2018

World Economic Forum

41. KOHT

LEEDU

23. KOHT - Singapur
5. KOHT -  Saksamaa
43. KOHT - Venemaa


 

BALTIKUMI HOIUSTE JA VÄLISINVESTEERINGUTE MAHT EESTIS OLEVATE SUURIMATE RISKIKAPITALIFONDIDE MAHT:

59,2 mlrd €

Balti pankades olevate hoiuste kogumaht: 59,2 mlrd eurot – 12,8 miljonit kehtivat lepingut.

16 mlrd €

Investeerimis- ja pensionifondide varade kogumaht Baltikumis: 16 mlrd eurot – 3,9 miljonit kehtivat lepingut.

3,4 mlrd €

Baltikumi investeerimisportfellide kogumaht: 3,4 mlrd eurot 2016. aasta seisuga.

1,8 mlrd €

Välisinvesteeringute maht Baltikumi 1,8 mlrd €.

2,2 mlrd €

Välisinvesteeringute maht
Baltikumist välja 2,2 mlrd €.

60 mlrd €/ kuus

Euroopa Keskpanga uute trükitavate
rahade maht 60 mlrd €/kuus.

EESTIS OLEVATE SUURIMATE RISKIKAPITALIFONDIDE MAHT:

 1. Baltcap, 240 mln EUR s.h Baltic Infrastructure Fund 100 mln EUR, Baltcap Growth Fund 50 mln EUR.
 2. Ambient Sound Investments 100 mln EUR.
 3. Livonia Partners Fund I, 70 mln EUR.

LÄTIS OLEVATE SUURIMATE RISKIKAPITALIFONDIDE MAHT:

 1. BaltCap Latvia Venture Capital Fund
  90 mln EUR
 2. Livonia Partners EIF Co- Investment Fund
  83 mln EUR
 3. EKO Investors Fund 48 mln EUR

LEEDUS OLEVATE SUURIMATE RISKIKAPITALIFONDIDE MAHT:

 1. Baltcap -Lithuanian SME Fund 76 mln EUR
 2. UAB Litcapital – Fund Litcapital I 54 mln EUR
 3. MESINVEST- Business Angels Fund I 38 mln EUR

 

BALTIKUMI & EESTI KONKURENTSIVÕIME

Majandusvabaduse indeks on loodud 1995 Heritage Foundationi poolt, et mõõta maailma rahvaste majandusvabaduse astet. Maailmapanga ettekandes 2018 reastatakse riigid regulatoorse keskkonna lihtsuse järgi alustava ettevõtte suhtes (Doing Business Report). Maailma Majandusfoorumi konkurentsivõime arvestus tugineb 12 sambal nagu tööturu efektiivsus, makromajandus, kõrgharidus, koolitus jne Eesti seadusandlusest.

MAJANDUSVABADUSE
INDEKS 2018.a

The Index of Freedom

7. KOHT

EESTI

2. KOHT - Singapur
25. KOHT -  Saksamaa
107. KOHT - Venemaa

IGA-AASTANE MAAILMAPANGA
ETTEKANNE 2018

Doing Business Report

12. KOHT

EESTI

2. KOHT - Singapur
20. KOHT -  Saksamaa
35. KOHT - Venemaa

GLOBAALNE KONKURENTSIVÕIME
EDETABEL 2018

World Economic Forum

29. KOHT

EESTI

23. KOHT - Singapur
5. KOHT -  Saksamaa
43. KOHT - Venemaa


 

VÄÄRTPABERITURU JAOTUS

Nasdaq Balti börs on ainus reguleeritud väärtpaberiturg ehk kauplemiskeskkond Baltikumis. Balti börs kuulub rahvusvahelisse Nasdaq gruppi, mis muuhulgas korraldab börside tegevust Eestis, Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis, Taanis, Islandil ja USA-s. Kõigis nendes riikides on kasutusel ühine kauplemissüsteem ja käibel on ühtlustatud reeglid. See teeb näiteks Põhjamaade turgudel tegutsevatele maakleritele ja investoritele Baltikumi turule investeerimise lihtsamaks, luues Balti börsiettevõtetele võimaluse oluliselt suurema koduturu tekkeks.

KOGU MAAILMAS JAOTATAKSE VÄÄRTPABERITURUD LAIAS LAASTUS KOLME SUURDE KATEGOORIASSE:

I väärtpaberituru kategooria. Nendest esimene ja tuntuim on väärtpaberi-börs, millel kaubeldakse noteeritud väärtpaberitega. Väärtpaberibörs on investorite jaoks kõige usaldusväärsem, sest seal on ettevõtetele kehtestatud kõige rangemad nõuded nii börsile tulekuks (ehk noteerimiseks), kui ka edaspidiseks käitumiseks. Eestis tähendab see börsi Põhinimekirja.

II väärtpaberituru kategooria on reguleeritud turg, mis Eestis kannab nimetust Lisanimekiri. See turusegment on mõeldud eelkõige kiire kasvuga ja riskantsematele ettevõtetele ning sellele pääsemiseks on reeglid mõnevõrra leebemad. Näiteks peab Lisanimekirja ettevõtetel olema 2-aastane tegutsemisajalugu ja samuti on madalamad kapitalinõuded - turuväärtus peab olema vähemalt 1 miljon eurot. Teabe avalikustamisel ja investoritega suhtlemisel kehtivad Lisanimekirjas kaubeldavatele ettevõtetele Põhinimekirjaga samad nõuded.

III väärtpaberituru kategooria on alternatiivturg (nn. reguleerimata turg), kuhu kauplemisele võtmiseks ettevõtetele väga palju nõudeid ei seata ja ka teabe avalikustamise osas on nõuded lihtsamad. Investorite huvid on sellel turul kõige vähem kaitstud, seega on ta kõige riskantsem turg. Alternatiivturg on mõeldud eelkõige ettevõtetele, kes soovivad küll kaasata investorite kapitali, kuid nad ei vasta Põhi- või Lisanimekirjas noteerimiseks esitatavatele suhteliselt rangetele nõuetele või peavad nende täitmist liiga koormavateks.


 

FIRST NORTH - ALTERNATIIVTURG

First North sobib kasvuettevõtetele, kes soovivad kiiresti areneda ja ettevõtetele, kes vajavad lisakapitali uutele turgudele sisenemiseks, konkurentide edastamiseks või ettevõtete ülevõtmiseks ning ettevõtetele, kes soovivad aktsiaid järgmise sammuna Põhi- või Lisanimekirjas noteerida.

Nasdaq Baltic First North on koht, kus on kaubeldavad paljud ambitsioonikad Balti riikide ettevõtted. Näitena sobivad sinna gasellettevõtted. Gasell on ettevõte, mis kasvatab kolme aasta jooksul käivet ja kasumit vähemalt 50% võrra. Nende näitajate järgi koostas Äripäev Gaselli TOPi, kus 2018 aastal oli Eestis 901 ettevõtet.

Investoriteliit analüüsib gasellettevõtteid ning viib kokku profiililt sobiva ettevõtte ja investori

Nasdaq Nordic First North-il noteeritud ettevõtete arv 2018 seisuga: 342 ETTEVÕTET


 

PÕHJAMAADE AKTSIATURG - NASDAQ NORDIC

Nasdaq USA-l 8,1 trln €.

Nasdaq Nordic 1,36 trln €.

Nasdaq Nordic on asutatud 2003. aastal ja on piirkonna juhtiv aktsiatega kauplemise platvorm. Nasdaq Nordic aitab klientidel plaanida, teostada ning edasi optimeerida nende äri visiooni. Nasdaq Nordic aktsiaturu tegevus on jagatud kolmeks:

Nasdaq Nordic (Kopenhaagen, Stockholm, Helsingi, Island) Nasdaq Baltic (Tallinn, Riia, Vilnius) First North (alternatiivne kauplemissüsteem) Nasdaq Nordic turu kapitalisatsioon on 1,36 trln ja Nasdaq USA-l 8,1 trln eurot.


 

INVESTEERIMISTURGUDE KAPITALISATSIOON MAAILMAS

Suurim investeerimisturg on väärtpaberitega kauplemine, millele järgnevad kauplemine kulla ning valuutadega. Oluliseks on muutunud ka tehingud krüptovaluutadega.

VÄÄRTPABERITURG &
AKTSIATURG 58 trln €

KULD 7,5 TRLN €

FOREX (VALUUTAD)
4,2 TRLN €

KRÜPTOVALUUTAD
254 MLD €


 

KASVUETTEVÕTETE HINNASTAMISE NÄITED

Kasvuettevõtteid hinnastatakse teisiti, kui küpsemas arengufaasis firmasid, mida reeglina hinnatakse diskonteeritud rahavoogude meetodil. Kasvuettevõtete puhul võetakse arvesse käive, töötajate arv ja investeeritud kapitali summa ning ettevõtte arenguplaanid.

KASVUETTEVÕTETE HINNASTAMISE NÄITED

Kasvuettevõtteid hinnastatakse teisiti, kui küpsemas arengufaasis firmasid, mida reeglina hinnatakse diskonteeritud rahavoogude meetodil. Kasvuettevõtete puhul võetakse arvesse käive, töötajate arv ja investeeritud kapitali summa ning ettevõtte arenguplaanid.

TAXIFY

Taksoäpp. Loodud 2013. Käive 2017. 30 miljonit EUR. Investeeringud 149 miljonit EUR. Ettevõtte väärtus 850 miljonit EUR.

DAQRI

Virtuaalreaalsusel baseeruvad optikaseadmed tööstusele. Loodud 2010 California, USA. Investeeringud 234 miljonit EUR. Ettevõtte väärtus 854 miljonit EUR.

YELLOW MOBILE

Kaupade müügiplatvorm mobiilis. Loodud 2014 Lõuna-Koreas. Investeeringud 85 miljonit EUR, ettevõtte väärtus 852 miljonit EUR.

VIDEO GAMING TECHNOLOGIES

Videomängud kasiinodele. Loodud 2001 USA-s. Investeeringud 117 miljonit EUR. Ettevõtte väärtus 1,1 miljardit EUR.

DATALOGIX

Online sotsiaalmeedia reklaamide analüüsitarkvara. Loodud 2001 USA-s. Investeeringud 73 miljonit EUR. Ettevõtte väärtus 1,014 miljardit EUR.

COVERMYMEDS

Ravimite väljakirjutamise tarkvara. Loodud 2008 USA-s. Investeeringud 4 miljonit EUR. Ettevõtte väärtus 1,033 miljardit EUR.

GINKO BIOWORKS

Kasulike bakterite arendaja ja ensüümide tootja. Loodud 2011 USA-s. Investeeringud 364 miljonit EUR ja ettevõtte väärtus 1,085 miljardit EUR.

IMPACT BIOMEDICINES

Luuüdi haiguste vastaste ravimite tootja. Loodud 2008 USA-s. Investeeringud 95 miljonit EUR ja ettevõtte väärtus 932 miljonit EUR.


 

INVESTEERING LAENUKAPITALI VS MITTELISTITUD AKTSIATESSE

Ettevõttesse on võimalik investeerida laenukapitali või mittelistitud aktsiate omandamise põhimõttel.

Laenu põhimõttel investeerides sõlmivad investor ja ettevõte otse laenulepingu, milles fikseeritakse laenu summa, laenu periood, laenuintress ja selle maksmise kord ning poolte õigused ja kohustused. Samuti sanktsioonid lepingu tingimuste rikkumise korral ning võimalikud tagatised. Laenulepingus fikseeritakse ka lepingu võimaliku ennetähtaegse lõpetamise ja lepingu pikendamise tingimused. Samuti lepitakse kokku eritingimused, milliste alusel on võimalik laenu konverteerimine aktsiakapitaliks. Investoriteliit kooskõlastab pooltevahelised tingimused ja aitab laenulepingu tehniliselt ette valmistada.

Investeering ettevõtte mittelistitud aktsiatesse tähendab osaluse omandamist ettevõttes enne selle listimist börsi alternatiivses kauplemissüsteemis First North. Aktsiate hind määratakse kindlaks valuatsiooniga, mis arvestab ettevõtte varasid, tulevikustrateegiat ning diskonteeritud rahavoogude nüüdisväärtust. Investotiteliit koostöös SwistBankersiga aitab läbi viia ettevõtte due diligence ja strateegia analüüsi ning modelleerib ettevõtte rahavood erinevate arengustsenaariumide korral, leidmaks investeeritava ettevõtte aktsiate väärtuse. Ettevõtte noteerimisel alternatiivses kauplemissüsteemis, Põhi- või Lisanimekirjas on võimalik omandatud aktsiapositsioon realiseerida.

Investoriteliit aitab leida investori riskitaluvusele vastava parimat riski ja tulu kompromissi ning pakutava investeerimisviisi

TOP